اهتمام| آواز پاپ-کلاسیک

 

استاد اهتمام| آواز پاپ-کلاسیک

 

از سال 1370 فعالییت موسیقیایی خود را با ساز پیانو آغاز کرد وی این هنر را با بهره گیری از استاد ارجمند هوشنگ کیا آموخت و در این زمینه به تبحر کافی دست پیدا کرد
پس از آن علاقه مندی به  موسیقی آوازی او را به سمت دنیای صداسازی حرفه ای کشاند
حضور در کلاسهای شادروان حمید پناهی  استاد برجسته و بنام موسیقی بابی جدید و روشنفکرانه نسبت به این مهم در زندگی موسیقایی او باز کرد و با تحقیقات بیشتر و بهره گیری از موتون اساتید فن در اقصی نقاط جهان به تجربیات خود افزود
ودر طی بیش از بیست سال تفکر و تدریس در آموزشگاههای معتبر اصفهان و تهران به متد جامع و بی نظیری دست پیدا کرد که بدون شک معجزه ای در دنیای صداسازی و آواز محسوب میشود به قسمی که این متد ضعیفترین صدا را به صدایی کامل و قوی مبدل کرده ،صداهای کثیف و خش دار را صیقل داده و پاک زدایی میکند و از نظر گوش موسیقیایی ،حس ریتم، اجرای تکنیکها و مقوله های دیگر در این زمینه هنرجو را در زمانی کوتاه به سمت پیشرفت و ارتقا میبرد

 

 

بازدید : 604 نفر